Aktif Lagi

Assalamualaikum wr wb

Setelah sekian lama ngilang, Alhamdulillah weblog ini akan segera diaktifkan kembali. Banyaknya usulan via email supaya memakai kata-kata yang rada halus, akan dipertimbangkan selama wahabi juga mempertimbangkan wiridan dan sunah KAFIR, BID’AH, SYIRIK dan sejenisnya kepada yang tidak seakidah. Gimana wahabi siap memakai kata yang cerdas dan bersahabat..???

Best Regards

HN Wawan Al-Semarangi.

[biar percis wahabi,,,, pakai al-al… segala. Biar dianggap Ngarab dikitlah. Mau pakai abu-abu cuman abu gosoknya masih dipakai wahabi…. hehehheh]

Februari 18, 2008 at 6:13 pm Tinggalkan komentar

SELAMAT NATAL

KEPADA SELURUH BANGSA MANUSIA, KAMI UCAPKAN

 

“SELAMAT NATAL”

&

“TAHUN BARU 2008”

 

 “Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali”. [Al-quran surat Maryam, Ayat 15]

 

 

Dari

H.N. WAWAN DI SMG

Desember 24, 2007 at 5:00 pm 15 komentar

Genitnya Anto “Dewo” Salafy CS Dalam ber-TBC-ria: Tabarruk

Setiap kali Umar bin Khatab masuk ke rumah kami, dia meminta kepada saya untuk dibawakan kepadanya mangkuk peninggalan Kanjeng Nabi saw, dan kami memberikan mangkuk itu kepadanya. Setelah itu, Umar bin Khatab memenuhi mangkuk itu dengan air zam-zam dan meminumnya. Dan dengan tujuan bertabarruk kepada Kanjeng Nabi, Umar bin Khatab mengusapkan air zam-zam dari mangkuk Rasul itu kewajahnya”. Lihat kitab Al-ashabah, Juz 3 Halaman 202. dan kitab Asadul Qhabah, Juz 4, Halaman 352. dan ratusan hadist sahih yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Tapi saya siap menuliskan hadist-hadist yang sejenis ini lebih bayak lagi kalau memang di perlukan. (lebih…)

Desember 23, 2007 at 9:29 pm 8 komentar

Waspadai Radikalisme Wahabisme…!

Setelah era reformasi mereka lebih berani tampil ke permukaan secara terang-terangan. Bagi sebagian kalangan, kemunculannya dianggap mengkhawatirkan, bukan semata-mata karena perbedaan ideologis, tetapi lantaran sebagian di antaranya menggunakan cara-cara kekerasan memperjuangkan aspirasinya. Kekerasan di sini tak hanya dalam arti fisik, tetapi juga kekerasan wacana yang terekspresi melalui kecenderungan mereka yang dengan mudah mengeluarkan fatwa murtad, kafir, syirik, dan semacamnya bahkan kepada sesama Muslim. (lebih…)

Desember 15, 2007 at 6:12 pm 5 komentar

Wahabi/Salafy/i Bicara Tauhid: Tidak Mentakwil[?]

Misalnya dalam catatan harian Ibnu Taimiyah yang dikasih lebel Alminhaju Assunnah dikatakan bahwa Allah swt yang maha suci itu diumpamakan seperti seorang manusia [Maha Suci Allah dengan Segala FirmanNYA] yang turun ke bumi disaat malam gelap dan naik ke singasana disaat fajar subuh menyingsing. Sebagaimana hadist yang katanya sahih yang berbunyi: “Sesungguhnya Allah swt turun ke bumi setiap malam, dan kembali ke singasananya saat subuh. (lebih…)

Desember 10, 2007 at 5:08 pm 8 komentar

Rukun Islam Ada “Enam”

Padahal kitab itu dilarang untuk dibaca bukan karena kitab itu adalah menyesatkan dan pembacanya pasti tersesatkan..!, akan tetapi ketakutan penguasa Ale Saud yang menjadikan mazhab wahhabi sebagai mazhab resminya akan ditinggalkan dan dibuang jauh-jauh ke tong sampah oleh kaum muslimin. Dan lebih dari itu adalah ketakutan penguasa Ale Saud dimana kaum muslimin akan semakin cerdas dan akan kembali ke jalan yang benar yaitu jalan ahlu sunnah wal jammaah. (lebih…)

Desember 6, 2007 at 10:36 pm 17 komentar

Beginilah Wahabi/Salafi/y Memandang Umat Islam

Ketika saya buka dan baca kitab, eh….. novel wahabi atau jamaah takfiriyah yang berjudul “Kasfu As-subhat” disana terdapat kata “SYIRIK” dan “MUSRIKIN” yang dipersembahkan kepada umat Islam sebanyak ± 24 kali dan kata-kata tersebut diulang-ulang. Dan kalimat diatas juga dinisbahkan kepada yang selain muslim. Jadi dalam pandangan kaum pembid’ah umat dan pengkafir umat ini, antara Islam dan bukan Islam mempunyai tingkat derajat yang sama. Artinya ketika umat selain Islam wajib dibunuh maka, umat Islam yang selain wahabi atau salafi/y juga wajib dibunuh. Begitu juga ungkapan dari kata-kata seperti, para penyembah berhala, murtadin, musuh tauhid, musuh Allah sebanyak ± 20 kali. Dan kata-kata tersebut semuanya diletakkan tepat di jidat kaum muslimin yang tidak sefaham dan seakidah dengannya. (lebih…)

Desember 2, 2007 at 11:28 am 13 komentar

Bin Baz Kurang Ajar Sama Jagoan Bid’ah “Ibnu Taimiyah”

Nah…. sekarang coba kita bandingkan fatwa syehikul bid’ah diatas dengan fatwa cecunguk-cecunguk wahabi yang biasanya bermata satu alias buta, semoga mereka bener-bener dibutakan sama Allah swt ila yaumilqiyamah. Abdul Aziz bin Baz mengatakan bahwa ziarah kubur kanjeng nabi saw dan para ulama itu mustahab hukumnya akan tetapi jangan diniatkan untuk berziarah sebab kalau bepergian itu diniatkan untuk ziarah maka hukumnya adalah bid’ah. Disini bung bin Baz itu berkilah dengan menukil sabda kanjeng nabi saw: “Ziarahlah kalian ke tempat-tempat kubur sehingga engkau teringat akan hari akhir”. “Akan tetapi [lanjutan ini adalah perkataan bin Baz] bila diniatkan untuk semata-mata ziarah kubur maka hukumnya tidak boleh”. Lihat kitab Majmu’u Fatawa bin Baz, Juz 2, Halaman 754 dan 755. (lebih…)

Desember 1, 2007 at 10:22 pm 17 komentar

Al-quran Di Mata Ibnu Taimiyah

Contoh dari dagelan yang dipamerkan Ibnu Taimiyah dalam manhaj tafsirnya dengan berdalih takwil ayat berdasarkan kesepakatan ulama tafsir dan para sahabat adalah ketika dia menafsirkan ayat Al-quran dengan dhohir ayat saja dan tanpa mentakwilkan makna bathin ayat tersebut. Sementara dakwaan dia bahwa tafsir ibnu taimiyah berdasarkan takwil dari sahabat dan ulama-ulama tafsir hanyalah kebohongan yang paling nyata dalam dagelan ini. (lebih…)

Mei 25, 2007 at 1:57 pm 36 komentar

Sekali lagi Maulid Nabi: Antara Halal dan Haram

Dan satu lagi bahwa jika setiap yang tidak pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi adalah bid’maka para sahabatlah orang pertama kali yang akan masuk neraka [Naudubillahi min Dzalik] sebab Sahabat Abu Bakar, Umar bin Affan serta Zaid bin Tsabit juga melakukan perbuatan bid’ah kenapa..? Karena beliau-beliau itu memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengumpulkan Al-quran, hadist-hadist nabawi yang pada waktu itu masih berserakan di dinding-dinding rumah, pelepah-pelepah kurma, serta kulit-kulit onta supaya tidak hilang begitu saja ketika para para hafidzil quran dan hadist meninggal dunia. Lebih gila lagi adalah semua mereka yang membuat buku-buku tajwid, fiqh, tauhid dll yang tidak ada pada zaman nabi dan nabi juga tidak melakukannya adalah bakal masuk neraka. (lebih…)

Mei 18, 2007 at 12:22 am 54 komentar

Dan Wahabi Salafy Adalah Gerakan Politik

Tulisan ini saya ambil dari situs kesayangan saya. lebih lengkapnya klik ini deh . Hanya saja judul aslinya saya rubah.

Begitulah, kami dapat menembus banyak mata rantai Mujahidin dan merasuk ke dalam tubuh mereka dengan mengatasnamakan Islam dan jihad. Dan yang lebih berbahaya, kami dapat memperalat orang-orang yang bersemangat tinggi, khususnya orang-orang Salafiy untuk menyebarkan buku-buku yang menimbulkan fitnah dan perpecahan di kalangan umat Islam. Buku-buku ini, sebenarnya dicetak dan dibiayai dengan biaya dari Mossad untuk membuat pertempuran marginal antara aktivis Islam, khususnya antara Syi’ah dan Sunnah di Palestina, Pakistan, Yaman, dan Yordan. (lebih…)

April 17, 2007 at 10:19 am 31 komentar

Mereka Menghalalkan Darah Kaum Muslimin

Sebelum membaca tulisan saya sebaiknya bacalah ini dulu baru yang ini..!!

Lihat dan baca baik-baik fatwa ulama Jamaah Takfiriyah di dalam kitab Tarikhul Mamlakah As-saudiyyah li Shalahuddin Al-mukhtar [Alwahabi] cetakan Beirut, juz dua, Halaman 344, fatwa ulama kalian mengatakan bahwa: “Barangsiapa yang bertawassul di pusara Nabi dan menjadikannya sebagai perantara menuju Allah s.w.t. maka dia adalah KAFIR dan dia harus bertaubat tiga kali dan jika tidak maka ganjaran yang pasti buat dia adalah di BUNUH”. (lebih…)

April 14, 2007 at 11:40 pm 60 komentar

Manusiakanlah Manusia: Untuk Jamaah Takfiriyah

Diatas itu hanyalah beberapa contoh kecil dari berjuta-juta dalil yang bisa kita saksikan dalam kitab-kitab sejarah dan yang bisa kita jadikan bukti bahwa tidaklah menjadi sebuah kelaziman bahwa apa yang tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi tetapi kita melakukannya adalah TBC. Apalagi dalil untuk itu hanya karena berdasarkan “Karena Rasulullah s.a.w. tidak pernah melakukannya”. Aneh memang. Dengan demikian berdasarkan fakta sejarah dan bukti nyata, maka jangan salahkan jika saya sangat yakin bahwa Ibnu Taimiyah dan M bin Abdul Wahhab keberadannya adalah benar-benar benalu dalam Islam. Bahwa benar-benar fatwa mereka adalah untuk menurunkan derajat manusia kedlam titik yang paling rendah. (lebih…)

April 11, 2007 at 11:23 pm 24 komentar

Maulid Nabi antara Halal dan Haram: Kritik atas Jamaah Takfiriyah

Dan salah satu bentuk untuk mengenang dan meneladani beliau adalah dengan selalu mengingatnya. Persis kaum Wahabi ketika mengenang Ibnu Taimiyah dan Muhamad bin Abdul Wahhab dengan cara menukil dan menghidupkan manhaj TBCnya, hanya saja mereka tidak sadar bahwa dengan menghidupkan manhaj dan menukil fatwa-fatwa TBC itu pada hahekatnya adalah mengenangnya dan memperingatinya. Dan kesalahan fatal yang di lakukan oleh kaum wahabi adalah dengan klaim bahwa setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi s.a.w adalah sunnah. Padahal tidak “mesti” [dalam tanda kutip] demikian. (lebih…)

April 1, 2007 at 9:55 pm 48 komentar

Menjawab Soalan Jammaah Takfiriyah

Jika bertawassul kepada Wali Allah dan kekasih Allah dalam keadaan hidup atau mati itu di anggap KAFIR dan terkena penyakit TBC maka, Abu Bakar As-siddiq, Ali bin Abi Thalib Karramallahu Wajhahu, Imam Syafii [semoga Allah memulyakan beliau] dan semua Ahlu Sunnah wal Jammaah beserta ummat Islam adalah MASUK NERAKA sebab mereka KAFIR dan DARAHnya HALAL untuk di tumpahkan. Lahaula wala Quwwata Illa billah… demi Allah, saya berlindung dari godaan “fulus gede” dan iming-iming surga dari Jammaah Takfiriyah yang terkutuk.

(lebih…)

Maret 29, 2007 at 11:39 pm 18 komentar

Pos-pos Lebih Lama


KOMUNITAS

PALING BENER..!?

Preman Agama

WARNING..!

Assalamualaikum wr wb. Diberitahukan kepada semua pengunjung blog ini, bahwa setiap komentar yang hanya made in copy paste kami anggap "SPAM". Kami mengharap, komentator menunjukkan kemampuan bernalar, berlogika dalam analisa, hujjah bahkan kritik liar di setiap artikel yang tersaji. Setiap komentar bisa di komentari secara timbal balik sehingga tercipta diskusi yang segar. Sekalipun muatan komentar itu asal muasalnya bukan hasil perenungan atau karya sendiri tetapi coba hindarilah pendapat yang meng-ekor “KATANYA” abu fulan bin abu-abu dengan cara copy paste. Berfikirlah bebas..!, liar…!! jangan sekedar jadi kacung.!! Wassalam wr wb. Best Regard. ASWAJA. Hn Wawan.

ARTIKEL FAVORIT

Harga Blog Ini


My blog is worth $30,485.16.
How much is your blog worth?

JUMLAH POPULASI

  • 148.907 PENDUDUK

TAMU YANG HADIR

TANGGALAN

Desember 2022
M S S R K J S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ARSIP PADA